top of page

Escola d'Educació Especial Plançó

 

Som una escola d'educació especial privada concertada amb el Departament d'Ensenyament i Salut de la Generalitat de Catalunya, sota la titularitat de l'Associació Plançó.

A l'escola hi ha infants i adolescents d'edats compreses entre els 3 i els 21 anys diagnosticats amb el Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). 

Que fem?

La línia educativa de l'Escola parteix de les capacitats i necessitats dels alumnes per tal de desenvolupar al màxim les competències d'aprenentatge, la interacció social i les habilitats comunicatives i motrius.

És per això que ens basem en un treball interdisciplinari en petits grups on les activitats són graduades i parteixen de l'interès i motivació dels alumnes, per tal d'aconseguir els objectius als quals es vol arribar. Per aquest motiu l'estructura i organització de la feina és concreta i el model d'atenció és personalitzat, amb una ràtio de 3-5 alumnes per aula.

Es tracta, tot plegat, d'oferir un context educatiu adequat que es materialitza mitjançant diferents propostes i entorns, tant dins de l'escola com fora d'ella.

bottom of page